Odborná konference zaměřená na zapojení modrozelené infrastruktury k posílení odolnosti měst a obcí.

Dne 21. 3. 2024 se zástupci Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace zúčastnili v prostorách Kulturního domu Radost v Havířově odborné konference pod názvem Zelená města – města budoucnosti, která byla zaměřena na zapojení modrozelené infrastruktury k posílení odolnosti měst. Akce byla pořádána od záštitou Statutárního města Havířov v rámci integrovaného projektu LIFE COALA, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti našeho regionu vůči klimatické změně. Program konference nabídl odborné přednášky, diskusi a inspiraci v podobě příkladů dobré praxe obcí a měst, která už modrozelená opatření na svém území realizovala.

Součástí akce bylo představení nového informačního portálu Moravskoslezského kraje s názvem MiSe Klima, na jehož vzniku se naše organizace podílela. Pro realizaci nejen energetických opatření naleznete na tomto portále přehledný katalog klimatických opatření propojený s příklady dobré praxe a odkazy na odbornou dokumentaci.

Portál je k dispozici na miseklima.msk.cz a nabízí mnoho informací, návodů a inspirací pro zvýšení klimatické odolnosti kraje.

Na facebookovém profilu MiSe Klima lze dále najít aktuální informace o aktivitách samotného projektu LIFE COALA s inspirativními příklady a přístupy v oblasti zelených opatřeních.